Navigace

Obsah

Zpět

Výpis z usnesení ze dne 18.11.2022

Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Štěnovický Borek
 ze dne 18. 11.2022

US. 9/3/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2023. Rozpočet se schvaluje schodkový, kde celkové příjmy činí 17.275.000,- Kč, výdaje 27.665.000,- Kč, rozdíl bude řešen z přebytku minulých let.

US. 9/4/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého výhledu obce na období 2024-2026.

US. 9/5/2022: Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením poplatku za zapojení do odpadového systému pro podnikatelské subjekty na území obce na 660,- Kč/ rok.

US. 9/6/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného na rok 2023 ve výši 49,- Kč/m3.  

US. 9/7/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce níže uvedeným spolkům v obci:

  • Spolku Borečtí sousedé se poskytuje celková částka 25000,- Kč za všechny akce uvedené v žádosti;
  • SDH Nebílovský Borek se poskytujecelková částka 15000,- Kč za všechny akce uvedené v žádosti;
  • SDH Štěnovický Borek se poskytuje celková částka 30000,- Kč za všechny akce uvedené v žádosti.

Příspěvky budou poskytnuty ex post.

US. 9/8/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na jmenování inventurní komise ve složení předseda Ing. Barbora Jánská, členové: Mgr. Štěpánka Žákavcová, Miroslav Šedivý.

US. 9/9/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši 250,- Kč/úkon.  

US. 9/10/2022: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu 7/2022.

US. 9/11/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Štěnovický Borek a společností KaV Starý Plzenec o prodloužení vodovodu a kanalizace v obci Štěnovický Borek.

US. 9/12/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje adresní záměr pro pana Ladislava Němce o pronájmu bytu v budově Štěnovický Borek čp. 64 

Vyvěšeno: 23. 11. 2022

Datum sejmutí: 9. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět