Navigace

Obsah

Zpět

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 09. 2022

Výpis z usnesení

zastupitelstva obce Štěnovický Borek
            ze dne 21. 09. 2022

 

 

US. 7/3/2022: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2022.

 

US. 7/4/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s SDH Nebílovský Borek a s SDH Štěnovický Borek za odvedenou brigádnickou činnost na přípravách kulturně společenských akcích obce. Podpisem smluv se pověřuje starosta obce.

 

 

US. 7/5/2022: Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 3 ke smlouvě ze dne 21. 02. 2017 a s dodatkem č. 2 ze dne 26. 10 2017 vše s firmou Stavplan-CZ s.r.o. Podpisem dodatků smluv se pověřuje starosta obce.

 

US. 7/6/2022: Zastupitelstvo obce souhlasí se zasláním výpovědí pronajímatelům zemědělské půdy, kteří nesouhlasí s navýšením ceny nájemného.

 

US. 7/7/2022: Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem pronajmout kulturní zařízení včetně bytové jednotky po ukončení nájemní smlouvy se současným provozovatele k 30. 11. 2022.

 

Vyvěšeno: 29. 9. 2022

Datum sejmutí: 15. 10. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět