Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.06.2022

POZVÁNKA
na zasedání obecního zastupitelstva

dne 29. 06. 2022 od 18:30 hodin v sídle obecního úřadu

 

 • Zahájení
   
 • Volba zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu a usnesení

 

 • Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

 

 • Projednání a schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce Štěnovický Borek za rok 2021 včetně zprávy o výsledku prozkoumání hospodaření obce za rok 2021

 

 • Schválení závěrečného účtu a závěrky Mikroregionu Radyně za rok 2021

 

 • Projednání a schválení smlouvy mezi Plzeňským krajem a obcí: Smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje

 

 • Projednání a schválení rozpočtové změny č. 3/2022

 

 • Projednání a schválení zápisu do kroniky obce za rok 2021

 

 • Projednání a schválení přijetí dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje "2022 - Příspěvek na nákup nového dopravní automobilu"

 

 • Schválení smlouvy se společností Asseco Solutions, a.s. o užití informačního systému Helios Fenix

 

 • Diskuse

 

 • Usnesení

 

 •   Závěr

 

 

Vyvěšeno: 21. 6. 2022

Datum sejmutí: 7. 7. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět