Navigace

Obsah

Zpět

Adresní záměr k pronájmu obecního majetku

O b e c  Š t ě n o v i c k ý  B o r e k

332 09 Š t ě n o v i c e , I Č   00574040

( 377916492, 724186927

e-mail: info@stenovickyborek.cz

 

Záměr k pronájmu obecního majetku

Obec Štěnovický Borek zveřejňuje záměr pronájmu bytové jednotky na adrese ve Štěnovickém Borku čp. 64 panu Ladislavu Němcovi.

 

 

Ve Štěnovickém Borku dne 21. 11. 2022

Vyvěšeno: 21. 11. 2022

Datum sejmutí: 7. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět