Navigace

Obsah

Úřední deska


Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na Vánoční trhy do Štěnovic 28.11.2022 04.12.2022
Plán rozvoje sportu v obci Štěnovický Borek 24.03.2022
obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 22.11.2021
Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 22.11.2021
Dodatek č. 1 kterým se mění a doplňuje řád veřejného pohřebiště obce 12.05.2021
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2020 o místním poplatku ze psů 29.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Štěnovický Borek č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Štěnovický Borek 12.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 02.01.2019
Řád veřejného pohřebiště 2018 26.11.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností. 26.09.2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015 02.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015 01.06.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace 22.12.2014
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 18.04.2014
Dodatek č. 2 k verejnoprávní smlouvě - přestupky 04.02.2014
OZV 3/2013 o místním poplatku ze psů 31.12.2013
OZV č.1/2013 o veřejném pořádku, opatření k zabezpečení veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejném prostranství. 15.04.2013
Směrnice č. 1/2011 18.10.2011
Směrnice č. 2/2011 18.10.2011

Usnesení

Ostatní dokumenty

Výsledek hospodaření

Volby

Územní plán Štěnovický Borek

Strategický plán obce Štěnovický Borek

Mikroregion

Pošta osob s trvalým pobytem na ohlašovně

Veřejnoprávní smlouvy

Poskytování informací - odpovědi

Profil zadavatele

Povinná publicita