Obsah

PŘÍJMY 2015  
kategorie  příjmů návrh rozpočtu 2015 - příjmy
   
Daň z příjmů ze záv.činnosti                                  800 000,00   
Daň z příjmů fyz.osob                                  100 000,00   
Daň z kapitál. výnosů                                    90 000,00   
Daň z příjmů práv.osob                                  800 000,00   
Daň z přidané hodnoty                               1 890 000,00   
Odvoz komunál.odpadu                                  270 000,00   
Popl. ze psů                                    10 000,00   
Popl za užív. veř.prostr                                    10 000,00   
Loterie                                    10 000,00   
Správní poplatky                                      4 000,00   
Daň z nemovitostí                                  390 000,00   
Dotace KÚ                                    92 900,00   
Zemědělství -nájem půdy                                      2 000,00   
Hospodaření lesy                                  130 000,00   
Příjmy ÚV                                      5 000,00   
Příjmy ČOV                                    27 000,00   
Příjmy ze zájmové činnosti                                      5 000,00   
Bytové hospod.                                   124 000,00   
Nebytové hospod.                                    84 000,00   
Nájem z hrobů                                    15 000,00   
Úhrada separ odpadu                                    60 000,00   
Činnost místní správy - dobýv. prostor                                  180 000,00   
Příjmy z fin. operací:  
úroky                                    10 000,00   
dividendy                                    10 000,00   
CELKEM                               5 118 900,00   
VÝDAJE 2015    
kategorie výdajů návrh rozpočtu 2015 - výdaje 
   mandatorní   investiční 
Péče o lesy          50 000,00     
Údržba MK        220 000,00     
Dopr.obslužnost          42 000,00     
Pitná voda          70 000,00                              80 000,00   
ČOV        100 000,00                             900 000,00   
Ost. zálež.kult. - kronika            4 000,00     
Místní rozhlas                             10 000,00   
SPOZ + společenské akce          40 000,00     
Podpora sport. činn.           10 000,00     
Podpora zájm. činnosti a rekr.          35 000,00     
Byt. hospodářství        120 000,00     
Veř. osvětlení        110 000,00                                 60 000,00   
Hřbitov          15 000,00     
Územní plánování                             400 000,00   
Kom. služby a územní rozvoj        290 000,00                              260 000,00   
Odstr. nebezp.odpadů          27 000,00     
Odstr. kom.odpadu        320 000,00     
Odstr. ost.odpadů          95 000,00     
Prevence vzniku odp.-komposter                             180 000,00   
Veřejná zeleň          80 000,00     
Péče o důchodce            5 000,00     
SDH          80 000,00     
Zastupitelstvo        430 000,00     
Správa OÚ        700 000,00                              150 000,00   
Bankovní poplatky          15 000,00     
CELKEM     4 898 000,00