Obsah

 ROZPOČET NA ROK 2014  
     
VÝDAJE 2014    
   mandatorní  investiční
Péče o lesy         30 000,00     
Údržba MK        250 000,00           150 000,00   
Dopr.obslužnost         26 000,00     
Pitná voda        400 000,00     
ČOV        350 000,00            50 000,00   
Místní rozhlas         20 000,00     
                    -       
Škola                     -       
Kronika           3 600,00     
SPOZ+společenské akce         38 000,00     
Podpora sportovní činnosti v režii obce         10 000,00     
Podpora zájmové činnosti a rekreace         40 000,00     
Byt.hospodářství        110 000,00     
Veř.osvětlení        100 000,00            60 000,00   
Hřbitov         10 000,00     
Územní plánování          400 000,00   
Obecní majetek        260 000,00        1 151 400,00   
Odstr.kom.odpadu        320 000,00     
Odstr.ost.odpadů         90 000,00     
Odstr.nebezp.odpadů         27 000,00     
Veřejná zeleň         50 000,00     
Péče o důchodce           5 000,00     
SDH         80 000,00     
Zastupitelstvo        320 000,00     
Správa OÚ        700 000,00                        -     
Bankovní poplatky         15 000,00     
CELKEM     5 066 000,00   


 

PŘÍJMY 2014  
   
Daň z příjmů ze záv.činnosti                            780 000,00   
Daň z příjmů fyz.osob                            100 000,00   
Daň z kapitál.výnosů                              80 000,00   
Daň z příjmů práv.osob                            800 000,00   
Daň z nemovitostí                            390 000,00   
Daň z přidané hodnoty                         1 890 000,00   
Odvoz komunál.odpadu                            255 000,00   
Správní poplatky                                4 000,00   
Popl.ze psů                                9 000,00   
Popl za užív.veř.prostr                                8 000,00   
Hospodaření lesy                            180 000,00   
Popl.z dobýv.prostoru                            180 000,00   
Dotace KÚ.                               92 900,00   
Nájem z pozemku                                2 000,00   
Úroky                              10 000,00   
Úhrada separ odpadu                              30 000,00   
Kanalizační přípojky                                           -     
Vodovodní přípojky                                           -     
Nájem nebyt. prostor                              84 000,00   
Nájem z bytů.                            124 000,00   
Splátky půjček z FRB                                           -     
Poplatek za vypouštění odp.vod.                              12 000,00   
Dividendy                                5 100,00   
Zisk ČOV                              10 000,00   
Zisk ÚV                              10 000,00   
Náhrada věcné břemeno                                           -     
Loterie                              10 000,00   
Nakládání s majetkem                                            -     
CELKEM                       5 066 000,00