Obsah

PŘÍJMY  
   příjmy 2013 
Daň z příjmů ze záv.činnosti           650 000,00   
Daň z příjmů fyz.osob           130 000,00   
Daň z kapitál.výnosů             70 000,00   
Daň z příjmů práv.osob           750 000,00   
Daň z nemovitostí           350 000,00   
Daň z přidané hodnoty        1 300 000,00   
Odvoz komunál.odpadu           250 000,00   
Správní poplatky                4 000,00   
Popl.ze psů                9 000,00   
Popl za užív.veř.prostr             12 000,00   
Hospodaření lesy           180 000,00   
Popl.z dobýv.prostoru           250 000,00   
Dotace KÚ.              90 400,00   
Nájem z pozemku                2 000,00   
Úroky             10 000,00   
Úhrada separ odpadu             35 000,00   
Kanalizační přípojky             10 000,00   
Vodovodní přípojky                5 000,00   
Nájem nebyt. prostor             72 840,00   
Nájem z bytů.           124 000,00   
Splátky půjček z FRB                6 100,00   
Poplatek za vypouštění odp.vod.             12 000,00   
Dividendy                5 100,00   
Zisk ČOV             11 000,00   
Zisk ÚV                8 100,00   
Náhrada věcné břemeno                1 000,00   
nakládání s majetkem              20 000,00   
CELKEM         4 367 540,00   
VÝDAJE    
   mandatorní  investiční
Péče o lesy         30 000,00     
Údržba MK       280 000,00     
Dopr.obslužnost         25 000,00     
Pitná voda      400 000,00   
ČOV       100 000,00     
Místní rozhlas         20 000,00     
        70 000,00     
Škola       330 000,00     
Kronika          3 600,00     
SPOZ+společenské akce         20 000,00     
Podpora sportovní činnosti v režii obce         10 000,00     
Podpora zájmové činnosti a rekreace         35 000,00     
Byt.hospodářství       606 000,00     
Veř.osvětlení         85 000,00     
Hřbitov         15 000,00     
Územní plánování         40 000,00     
Obecní majetek      700 000,00   
Odstr.kom.odpadu       320 000,00     
Odstr.ost.odpadů         90 000,00     
Odstr.nebezp.odpadů         23 000,00     
Veřejná zeleň       100 000,00     
Péče o důchodce          5 000,00     
SDH 80 000,00    
Zastupitelstvo       300 000,00     
Správa OÚ       600 000,00     
Bankovní poplatky         15 000,00     
CELKEM    4 302 600,00