Obsah

PŘÍJMY  
   příjmy 2012 
Daň z příjmů ze záv.činnosti           560 000,00   
Daň z příjmů fyz.osob           130 000,00   
Daň z kapitál.výnosů             50 000,00   
Daň z příjmů práv.osob           600 000,00   
Daň z nemovitostí           350 000,00   
Daň z přidané hodnoty        1 300 000,00   
Odvoz komunál.odpadu           250 000,00   
Správní poplatky                5 000,00   
Popl.ze psů                9 000,00   
Popl za užív.veř.prostr             12 000,00   
Hospodaření lesy           100 000,00   
Popl.z dobýv.prostoru           150 000,00   
Dotace KÚ.              60 000,00   
Nájem z pozemku                4 000,00   
Úroky                4 000,00   
Úhrada separ odpadu             20 000,00   
Kanalizační přípojky             10 000,00   
Vodovodní přípojky                5 000,00   
Nájem nebyt. prostor             72 000,00   
Nájem z garáže                 3 600,00   
Nájem z bytů.           106 200,00   
Splátky půjček z FRB             24 000,00   
Poplatek za vypouštění odp.vod.             12 000,00   
Prodej šrotu                5 000,00   
Dividendy                5 000,00   
Zisk ČOV             10 000,00   
Náhrada věcné břemeno                1 000,00   
nakládání s majetkem              20 000,00   
CELKEM    3 877 800,00   
VÝDAJE        
         mandatorní  investiční
Péče o lesy               50 000,00     
Údržba MK               30 000,00     
Dopr.obslužnost               30 000,00     
Pitná voda            1 100 000,00   
ČOV               30 000,00     
Místní rozhlas               60 000,00     
              30 000,00     
Škola             280 000,00     
Kronika                 3 600,00     
SPOZ+společenské akce               10 000,00     
Podpora sportovní činnosti v režii obce               10 000,00     
Podpora zájmové činnosti a rekreace               30 000,00     
Byt.hospodářství             106 200,00     
Veř.osvětlení               85 000,00     
Hřbitov               15 000,00     
Územní plánování               40 000,00     
Obecní majetek               165 000,00   
Odstr.kom.odpadu             320 000,00     
Odstr.ost.odpadů               70 000,00     
Odstr.nebezp.odpadů               25 000,00     
Veřejná zeleň               80 000,00     
Péče o důchodce                 5 000,00     
SDH       80 000,00    
Zastupitelstvo             300 000,00     
Správa OÚ             523 500,00     
Bankovní poplatky               15 000,00     
CELKEM          3 493 300,00