Navigace

Obsah

Zpět

Záměr k prodeji nemovitosti

O b e c  Š t ě n o v i c k ý  B o r e k

332 09 Š t ě n o v i c e , I Č   00574040

( 377916492, 724186927)

e-mail: info@stenovickyborek.cz

 

Záměr k prodeji nemovitosti

Obec Štěnovický Borek zveřejňuje záměr prodat pozemky v kat. území Nebílovský Borek parc.č. 294 o výměře 3 m2, ostatní plocha a parc.č. 270/13 o výměře 1m2

panu Radimu Vydrovi za cenu dle znaleckého posudku č. 1714-6/17 ze dne 02. 03. 2017 ve výši 2140,- Kč

 

Ve Štěnovickém Borku dne 06.12.2017

 

vyvěšeno dne: 06.12.2017

sejmuto dne: 

Vyvěšeno: 6. 12. 2017

Datum sejmutí: 22. 12. 2017

Zpět