Navigace

Obsah

Zpět

Rozpočtová změna č.5/17

 

Rozpočtové změny 5/2017          
Výdaje        

 

  RS stávající rozpočet skutečnost rozdíl navýšení/+
studie na bio skládku 37276121 0,00  16 940,00  16 940,00  17 000,00 
členský příspěvek MIR-stará RS 61715329 12 000,00  0,00  -12 000,00 

-12 000,00 

členský příspěvek MIR-nová RS 64095179 0,00  11 000,00  11 000,00  11 000,00 
           
c e l k e m v Kč         16 000,00 
           
           
Příjmy         snížení/-
  RS stávající rozpočet skutečnost rozdíl navýšení/+
dobývací prostor - nová RS 1356 150000 4000 -146 000,00  -146 000,00 
dobývací prostor -stará RS 61712343 0 180212 180 212,00  180 500,00 
dividendy rok 2016+2017 63102142 15000 27234 12 234,00  13 000,00 
           
c e l k e m         47 500,00 
           
schváleno starostou  16.06.2017          

Vyvěšeno: 16. 6. 2017

Datum sejmutí:

Zpět