Navigace

Obsah

Zpět

Rozpočtová změna č. 9/2017

Rozpočtové změny 9/2017          
Výdaje          
  RS stávající rozpočet skutečnost rozdíl navýšení/+
el.en. Hřiště 34125154 0,00 2 920,00 2 920,00 3 000,00
zájmová činnost, materiál 34295139 0,00 1 390,00 1 390,00 1 500,00
volby do parlamentu, osobní výdaje 61145021 10 000,00 13 408,00 3 408,00 3 500,00
komun. Rozvoj , služby 36395169 45 000,00 17 465,00 -27 535,00 -20 000,00
komun. Rozvoj, opravy 36395171 160 000,00 28 103,00 -131 897,00 -80 000,00
činnost místní správy  61715169 35 000,00 168 590,91 133 590,91 100 000,00
           
c e l k e m v Kč         8 000,00
           
Příjmy          snížení/- 
  RS stávající rozpočet skutečnost rozdíl navýšení/+
Závislá činnost 1111 1154 000,00 1 288 719,12 134 719,12 135 000,00
KV 1113 120 000,00 124 285,39 4 285,39 4 500,00
PO 1121 1165 000,00 1 174 992,30 9 992,30 10 000,00
DPH 1211 2360 000,00 2 638 533,38 278 533,38 280 000,00
dobývací prostor 1356 43 000,00 49 850,94 6 850,94 7 000,00
dotace JSDHO 4116 0 2 800,00 2 800,00 2 800,00
přefakturace el. En.  34122111 0 3 045,00 3 045,00 3 100,00
poplatek za zhodnocení pozemku 1348 0 1 704,00 1 704,00 1 710,00
           
c e l k e m         444 110,00
           
schváleno starostou  23. 11. 2017          

Vyvěšeno: 22. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zpět