Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 23.06.2017

Zasedání obecního zastupitelstva

V pátek 23. 6. 2017 od 18:00 hodin v sídle obecního úřadu

program:

 • Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku č. 33/58 a 33/74 v k. ú. Štěnovický Borek s firmou ČEZ Distrubice a. s.
   
 • Projednání rozpočtové změny č. 3/2017 a č.4/2017 
   
 • Projednání žádosti na podporu provozu Linky bezpečí ve výši 5.000Kč
   
 • Projednání a schválení příspěvku pro kroužek mladých hasičů na účast v krajském kole hry Plamen 
   
 • Seznámení s výsledky veřejné ankety na výběr obecního znaku a vlajky
   
 • Projednání a schválení návrhu obecního znaku a vlajky
   
 • Projednání záměru paní Kajerové na převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní k bytové jednotce 76/2 na nového zájemce
   
 • Projednání a schválení zástupce obce v představenstvu a v kontrolní komisi bytového družstva Borky-družstvo
   
 • Různé
   

 

Vyvěšeno: 14.06.2017

 Sejmuto:

Vyvěšeno: 14. 6. 2017

Datum sejmutí: 30. 6. 2017

Zpět