Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 17. 03. 2017

Zasedání obecního zastupitelstva

V pátek 17.3.2017 od 18:00 hodin v sídle obecního úřadu

program:

  • Projednání žádosti o příspěvek pro spolek Storge z.s. provozující útulek pro psy v Borovně

 

  • Projednání žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje

 

  • Schválení smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje

 

  • Ustanovení výběrové komise pro výběrové řízení - zajištění činnosti technického dozoru investora při rozšíření kapacity ČOV

 

  • Projednání žádosti pana Dittricha na pronájem pozemků 9/1 (22m2); 370/1(22m2) a 385/12(71m2) vše v k.ú. Štěnovický Borek

 

  • Schválení smlouvy o dílo s firmou Eurovia Silba a.s. - zhotovení dopravního značení na pozemních komunikacích Štěnovický Borek

 

  • Projednání možnosti směny pozemků obce za pozemek 152/3 v k.ú. Nebílovský Borek  

 

 

 

Vyvěšeno: 08. 03. 2017 

Sejmuto:

Vyvěšeno: 8. 3. 2017

Datum sejmutí: 24. 3. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět