Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 16.03.2018

Zasedání obecního zastupitelstva

 

V pátek 16. 03. 2018 od 18:00 hodin v sídle obecního úřadu

program:

 •  Projednání a schválení zadávací dokumentace na výstavbu hřiště pro děti a mládež v Nebílovském Borku, akce - Místo setkávání generací

   

 •  Ustavení komise výběrového řízení na výběr zhotovitele výstavby hřiště pro děti a mládež v Nebílovském Borku
   
 • Projednání a schválení zadávací dokumentace na výměnu ATS stanice a elektrického rozvaděče v budově úpravny vody ve Štěnovickém Borku
   
 •  Projednání žádosti občanského sdružení Storgé z. s. o finanční příspěvek na provoz psího útulku

   

 • Projednání a schválení účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti, žadatel Plzeňský kraj

   

 • Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na směnu nemovitosti mezi obcí Štěnovický Borek a Ing. Michaelou Velíškovou
   
 • Schválení zápisu o provedení inventarizace majetku za rok 2017


   

 • Různé

   

Vyvěšeno: 7. 3. 2018

Datum sejmutí: 23. 3. 2018

Zpět